The C: Polčas projektu

Projekt The C, v ktorom je Thalia Teatro partnerom spolu s organizáciami Creative Reflex z Dánska a Fundacja Innowacyjnej Edukacji z Poľska, napreduje. V dňoch 24. – 26. januára 2022 sa stretli reprezentanti organizácií v Krakove na druhom nadnárodnom organizačnom stretnutí. Prediskutovali doterajšie aktivity, vrátane mobility, ktorá sa konala na jeseň 2021 v Poľsku. Okrem toho zástupcovia organizácií prezentovali priebeh lokálnych aktivít, ktoré uskutočnili od septembra 2021 do januára 2022 na Slovensku, v Poľsku a Dánsku. Thalia Teatro pripravilo k mítingu aj súhrnnú správu o lokálnych aktivitách na Slovensku.

Reprezentanti organizácií spoločne strávili aktívny pracovný čas, kedy nastolili aj otázky ďalších dvoch pripravovaných mobilít. Mobilita spojená s metodológiou bábkového divadla sa očakáva v apríli 2022 a mobilita spojená s klaunériou v júli 2022. Záujemcovia o mobility, bez ohľadu na vek, môžu svoj záujem prejaviť tak, že kontaktujú partnerskú organizáciu v danej krajine.

Krakov umožnil počas mítingu nielen reflexiu prebiehajúcich aktivít, ale aj plánovanie ďalších aktivít, s ktorými projekt počíta. V súčasnosti môžu priaznivci projektu sledovať progres na webovej stránke projektu https://www.thecproject.eu/

Projekt The C je podrený ako KA2 strategické partnerstvo z programu Erasmus+.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.