World Summit of Arts Education: Je udržateľnosť v kultúre udržateľná?

Východiskovým bodom pre Svetový summit umeleckého vzdelávania (The World Summit of Arts Education ´2023) na Madeire bola Frankfurtská deklarácia, ktorá vznikla počas summitu Svetovej organizácie pre umelecké vzdelávanie v roku 2019 vo Frankfurte.

Vystúpenie študentov konzervatória na svetovom summite, Funchal, Madeira

Hlavným organizátorom svetového podujatia je World Alliance for Arts Education (WAAE). WAAE je globálnou alianciou medzi nasledovnými medzinárodnými organizáciami umeleckého vzdelávania: International Theater/Theatre and Education Association (IDEA),  International Society for Education through Art (InSEA), International Society for Music Education (ISME), World Dance Association (WDA). Práve tieto organizácie si počas summitu na Madeire dali za cieľ vypracovať odporúčania pre UNESCO, v ktorých sa zameriavajú na postavenie umelcov a pedagógov pri vzdelávaní, tvorbe kultúry a v spoločnosti ako takej. 

World Summit of Arts Education, Funchal, Madeira

Účastníci summitu na Madeire sa venovali tomu, ako kultúra a umenie môžu prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja, ktoré predstavujú globálnu stratégiu OSN z roku 2015 na ochranu planéty, udržanie mieru a prosperity. Dôležitosť vzdelávania pri udržateľnom rozvoji sa javí hlavne pritom, ako pomôcť ľuďom rozvíjať ich prístupy, zručnosti, skúsenosti, perspektívy a vedomostí, ktoré by viedli k rozhodnutiam a konaniam z ktorých by benefitovali oni sami ako jednotlivci aj celá spoločnosť. Tieto rozmery globálnej stratégie treba vnímať v kontexte kultúrnej diverzity. 

IDEA pripravuje návrhy ohľadom umeleckého vzdelávania v oblasti divadla pre UNESCO

Podpora kultúry a umeleckého vzdelávania tu zohrávajú kľúčovú úlohu pri transformovaní spoločnosti. V tomto smere sú nenahraditeľní edukátori, učitelia a umelci. Kultúra a umenie môžu vytvárať prostredie, v ktorom sa posilňuje myšlienka individuálnej zodpovednosti pri trvalo udržateľnom rozvoji. Cieľom celého podujatia preto bolo pozvať účastníkov, aby prezentovali svoju teóriu a prax pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci lokálnych kultúr a umeleckého vzdelávania. Summit sa stal stal miestom námetov pre udržateľnú budúcnosť. 

Monika Necpálová, Madeira

Autorka textu a fotografií: Monika Necpálová

Autorka, divadelná umelkyňa, absolvovala medzinárodnú mobilitu a uviedla odborný workshop na Svetovom summite umeleckého vzdelávania na Madeire v roku 2023 vďaka podpore z verejných zdrojov. Hlavný partner: Fond na podporu umenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.