WSAE: VIDEO – Commedia dell´Arte in the 21st century

Commedia dell´Arte: tradičná alebo súčasná umelecká výzva v aplikovanom divadle, konkrétne v participatívnom sociálnom komunitnom divadle?

Pod týmto titulom workshop commedie dell´arte ako nástroja participatívneho sociálneho komunitného divadla viedla Monika Necpálová pre profesionálnych umelcov a pedagógov z viacerých krajín. Workshop priniesol možnosťou ozrejmiť, čo je to participatívne sociálne komunitné divadlo. Účastníci sa ponorili do stvárnenia archetypálnych charakterov commedie dell´arte. Ako reflektujú svoju skúsenosť na workshope? Kde vidia presahy commedie dell´arte do každodenného života? Ako sa dá táto technika poľa umelcov a pedagógov využiť v iných umeleckých sférach a mimo nich? Nájdite si chvíľku na nasledujúce video a spoznajte niektorých účastníkov workshopu z Portugalska, Hongkongu (resp. z Kanady) a Nemecka.

Commedia dell ́Arte: a traditional or a contemporary artistic challenge in applied theatre, specifically in participatory social community theatre?

Under this title, Monika Necpálová led the commedia dell’arte workshop as a tool of participatory social community theater for professional artists and educators from several countries. The workshop brought an opportunity to clarify what participatory social community theater is. Participants immersed themselves in the archetypal commedia dell’arte characters. How do they reflect on their experience at the workshop? Where do they see commedia dell’arte meets everyday life? According to artists and educators, how can this technique be used in other artistic spheres and beyond? Take a moment to watch the following video and meet some of the workshop participants from Portugal, Hong Kong (also Canada) and Germany.

Video vzniklo počas mobility slovenskej divadelnej umelkyne a divadelnej pedagogičky Mgr. Moniky Necpálovej, MA na Svetovom summite umeleckého vzdelávanie 2023 (World Summit of Arts Education ´2023) na Madeire. Medzinárodnú mobilitu umelkyne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

The video was created during the mobility of Slovak theater artist and theatre/drame pedagogue Mgr. Monika Necpálová, MA at the World Summit of Arts Education ´2023 in Madeira. The international mobility of the artist was supported using public funding by Slovak Arts Council. 

Autor: Monika Necpálová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.