WSAE: VIDEO – Výrazovosť v opere

Expressiveness in Opera

S Rafaelom Araújom z Portugalska sa Monika Necpálová stretla na Svetovom summite umeleckého vzdelávania 2023 na Madeire. Rafael je hudobník a ako pedagóg pôsobí na niekoľkých univerzitách v Lisabone. Vo videu sa s divákmi podelia o pohľad na operu, jej koplexnosť a všade prítomnú expresivitu.

Monika Necpálova met Rafael Araújo from Portugal at the World Summit of Arts Education ´2023, Madeira. Rafael is a musician and works as a teacher at several universities in Lisbon. In the video, they will share with the audience a view of opera, its complexity, and ubiquitous expressiveness.

Video vzniklo počas mobility slovenskej divadelnej umelkyne a divadelnej pedagogičky Mgr. Moniky Necpálovej, MA na Svetovom summite umeleckého vzdelávanie 2023 (World Summit of Arts Education ´2023) na Madeire. Medzinárodnú mobilitu umelkyne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

The video was created during the mobility of Slovak theater artist and theatre/drame pedagogue Mgr. Monika Necpálová, MA at the World Summit of Arts Education ´2023 in Madeira. The international mobility of the artist was supported using public funding by Slovak Arts Council. 

Autor: Monika Necpálová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.