WSAE: VIDEO – Umelá inteligencia v umení

Artificial Intelligence in Arts

Scott R. McMaster pochádza z Kanady, ale pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej univerzite v Honkongu. Venuje sa výtvarnému umeniu a médiám. Monika Necpálová sa s ním rozprávala o čoraz väčšej prítomnosti umelej inteligencie v výtvarnom umení, ale aj v ďalších sférach umenia. Viac sa dozviete vo videu.

Scott R. McMaster is from Canada but works as a teacher at the Hong Kong University of Education. He deals with visual arts and media. Monika Necpálová talked with him about the increasing presence of artificial intelligence in visual arts, but also in other spheres of art. More in the video.

Video vzniklo počas mobility slovenskej divadelnej umelkyne a divadelnej pedagogičky Mgr. Moniky Necpálovej, MA na Svetovom summite umeleckého vzdelávanie 2023 (World Summit of Arts Education ´2023) na Madeire. Medzinárodnú mobilitu umelkyne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

The video was created during the mobility of Slovak theater artist and theatre/drame pedagogue Mgr. Monika Necpálová, MA at the World Summit of Arts Education ´2023 in Madeira. The international mobility of the artist was supported using public funding by Slovak Arts Council. 

Autor: Monika Necpálová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.