Daruj vzdelanie cez reEDUCATEme!

Aj takto zábavne sa Martin Mirga, účastník nášho projektu reEDUCATEme!, ktorý sme vďaka strategickému partnerstvu medzi Thalia Teatro (Slovensko), Active Kids (Poľsko) a Školou cára Simenoa Veľkého vo Vidine (Bulharsko) organizovali aj na Slovensku, pozrel na to, čo môžu mobility v rámci Erasmu+ človeku dať a akým sa vďaka tomu môžete stať. Martin dospel do uvedených konkrétnych vlastností a charakteristík na workshope, ktorý viedol s využitím metodík testovaných na projekte reEDUCATeme! Súčasťou workshopov bola aj diskusii o projekte reEDUCATEme! v rámci školy.

Zhrnutím názorov mladých ľudí, stredoškolákov z okresu Zvolen, vzniká erasmácka slovenská báseň. Dosť motivačná! Čo poviete? K takýmto premenám myslenia u mladých ľudí môže dôjsť práve vďaka propagovaniu neformálneho vzdelávania v rámci formálneho vzdelávania tak, ako to vo svojej lokálnej komunite urobil Martin. Projekt reEDUCATEme je tak len dôkazom toho, o čom vlastne je. O prepájaní formálnej a neformálnej sféry vzdelávania.

A – Analytický

B – Bezproblémový

C – Citlivý

D – Duchaplný

E – Energický

F – Farebný (cestovaním a spoznávaním sveta obohatená osobnosť)

G – Gurmán

H – Heroický

I  – Integrovaný

J – Jedinečný

K – Kreatívny

L – Láskavý

M – Múdry

N – Nekonvenčný

O – Otvorený

P – Praktický

R – Racionálny

S – Solidárny

T – Temperamentný

U – Úprimný

V – Všestranný

Z – Zvedavý

 

foto: Archív projektu reEDUCATeme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.