Kick-off reEDUCATEme! v Krakove

„reEDUCATEme!“ – strategické partnerstvo. Dlhodobý projekt výmeny osvedčených postupov medzi organizáciami: Active Kids (Poľsko), Thalia Teatro (Slovensko) a Stredná škola cára Simeona Velikiho (Bulharsko) sme odštartovali v januári 2019 v poľskom Krakove na kick-off meetingu, kde sa stretli zástupcovia partnerských organizácií.

Hlavným výsledkom projektu bude rozšírenie kompetencií troch skupín zamestnancov / pedagógov z Poľska, Bulharska a Slovenska v súvislosti s vytváraním aktivít / workshopov zameraných na sociálnu inklúziu na základe neverbálnej komunikácie (divadlo, dráma) v kombinácii s využitím informačných technológií a rozširovanie sociálnych kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania o emigrácii, chudobe a bezdomovectve a rozšírenie kompetencií medzinárodnej spolupráce. Tieto kompetencie sú podčiarknuté aj zdokonaľovaním sa v cudzom jazyku a podporou vlastnej iniciatívy.

Projekt financovaný z programu Erasmus + a prebieha do novembra 2020.

foto: Archív projektu reEDUCATEme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.