Divadlo do školy!

Prvá uskutočnená mobilita projektu reEDUCATEme! (Poľsko, august 2019) prináša svoje ovocie. Účastníci projektu aplikujú od septembra 2019 nové divadelné aktivity na Základnej umeleckej škole S. Stračinu v Detve.

Aktivity sa sprostredkovali na hodinách literárno-dramatického odboru, kde sa pracuje počas celého týždňa s rôznymi vekovými kategóriami detí. Hoci divadelné vzdelávanie na Slovensku existuje na viacerých stupňoch, inovácie sú nevyhnutné. Projekt reEDUCATEme priniesol do škôl neobvyklé poznatky z pantomímy. Aktivity prepojené s pantomímou boli najprv testované na mobilite v Poľsku a následne sa aplikovali v lokálnom stredoslovenskom prostredí.

Výsledkom workshopov počas septembra a okóbra 2019 bol krátke scénky žiakov na hodinách literárno-dramatického odboru.

Dielne viedla najprv lektorka Thalia Teatro, ktorá viedla aj workshop pantomímy na mobilite v Poľsku. Následne jej skúsenosti prebrali priamo učitelia literárno-dramatického odboru a stali sa tak najdôležitejším článkom v udržateľnosti inovatívnych metód v umeleckom vzdelávaní na strednom Slovensku.

Video môže byť pre Vás inšpiráciou na viaceré aktivity použiteľné vo vzdelávaní.

https://rb.gy/q4rcht

Foto a video: Archív reEDUCATEme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.