Language is a Key: Výtvarné inšpirácie pre pedagógov severného Slovenska

Píše sa 11. august 2022 a v rodinnom dome v meste Čadca sa koná workshop ako súčasť projektu Language is a key. Workshop vedie za našu organizáciu Thalia Teatro Filip Adamica, ktorý sa na prelome júla a augusta (31. 7. – 6. 8. 2022) zúčastnil mobility Language is a Key v Litve.

Lokálnej aktivity v Čadci sa zúčastnilo 9 ľudí. Účastníci boli z rôznych vekových skupín od 30 do 82 rokov, pričom veľká časť z nich boli pedagogickí zamestnanci a téma workshopu im bola veľmi blízka. Na začiatok bolo účastníkom odprezentované ako vyzerala mobilita v Litve a aké boli jej ciele, pričom videli fotky aj jednotlivé výstupy účastníkov kurzu v Litve.

Neskôr si vyskúšali jednotlivé aktivity rozvíjajúce kreativitu, kritické myslenie a podporujúce inklúziu vo vzdelávaní. Účastníkom sa veľmi páčila aktivita s Dixit kartičkami, ako aj úloha, pri ktorej museli nakresliť seba, keby boli autom a následne diskutovať o svojich výtvoroch.

Takisto mali za úlohu vytvoriť príbehy na základe vybraných výtvarných diel a boli im predstavené rôzne metódy podpory inklúzie vo vzdelávaní, ako aj metódy rozvoja kritického myslenia a tvorivosti. Účastníci, ktorí profesionálne vyučujú, tieto metódy veľmi ocenili a považovali ich za veľmi inšpiratívne, ale takisto aj nepedagogickí účastníci prejavili radosť z účasti na workshope a počas záverečnej diskusie vyjadrili rôzne nápady ako poznatky z daného workshopu môžu využiť v praxi.

 

Projekt Language is a Key je strategickým partnerstvom organizácií Thalia Teatro (Slovensko), Eduplius (Litva) a Fundacja Active Kids (Poľsko). Projekt je realizovaný vďaka podpore z programu Erasmus+.

Text a foto: Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.