Language is a Key: Získané skúsenosti prinášame na Slovensko

Dňa 10.8.2022 sa v meste Ružomberok, v krásnych priestoroch miestnej pražiarne Zrnko dobrej kávy, v podvečerných hodinách uskutočnil workshop k medzinárodnému projektu Language is a key. Workshop bol vedený v príjemnej atmosfére, v priateľskom duchu členkou Thalia Teatro Monikou Hrabušovou, ktorá sa zúčastnila projektovej mobility v Litve.

Zúčastnení na workshope v Ružomberku boli prevažne študenti od veku 18 do 25 rokov, ale aj pracujúci od veku 27 až 45 rokov. Hlavnou témou projektu bolo pochopiť inkluzívne vzdelávanie a kolaboráciu, a naučiť sa ako tieto poznatky aj prakticky použiť v praxi.

Na začiatku workshopu sme mali zoznamovacie aktivity, aby sa nám lepšie pracovalo. „Zoznamovačka“ prelomila medzi účastníkmi ľady a pomohla nadviazať priateľské vzťahy, ktoré sú pri spolupráci a tvorivých aktivitách veľmi dôležité. Predstavili sme projekt Language is a key, partnerské organizácie, ktoré ho ako strategické partnerstvo vedu, a predstavila sa celková aj myšlienka projektu.

Nasledovala krátka prednáška o tom, čo je inklúzia samotná, ako a kde sa s ňou stretávame v praxi, vysvetlili sa pojmy mobilizácia a kolaborácia a čas bol aj na voľnú diskusiu. O danú tému bol veľký záujem aj z toho dôvodu, že veľká časť zúčastnených boli študenti pedagogickej školy alebo samotní učitelia.

O účastníkov bolo postarané a mohli sa osviežiť výbornou kávou či občerstvením. Po diskusii nastal čas overiť si vedomosti a zistiť rozsah kreativity, komunikácie a vzájomnej spolupráce. Skupina sa rozdelila do troch menších tímov. Každý tím dostal obraz, nad ktorým mali členovia porozmýšľať a tvoriť charakter postáv. Následne účastníci svoje návrhy predložili svojej skupine a spoločne vytvárali príbeh. Ten nakreslili na papier. Vznikali tak naozaj zaujímavé a originálne príbehy, ktoré ako skupina odprezentovali. Príbehy boli tvorivé, nechýbali zápletky, ale aj nečakané vyvrcholenia a závery.

Kreatívne myslenie mali naozaj všetci. Po odprezentovaní projektov sme pokračovali vyhodnotením a reflexiou. Poukázali sme na potrebu komunikácie, spolupráce a kde všade sa dá uplatniť a rozvíjať tvorivosť. Ku koncu bol priestor na otázky. Vo vzduchu bol navodený priateľský duch a workshop sa ukončil príjemnými rozhovormi a posedením pri káve.

Projekt Language is a Key je strategickým partnerstvom organizácií Thalia Teatro (Slovensko), Eduplius (Litva) a Fundacja Active Kids (Poľsko). Projekt je realizovaný vďaka podpore z programu Erasmus+.

Text a foto: Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.